Krzyżacy walczyli jak lwy, ale i tak padli jak muchy.

Kupcy węgierscy rozkładali na straganach swoje interesy i oglądali w jakim są stanie

Lawa Wezuwiusza tak dalece zachowała wszystko w Pompei, ze znaleziono tam kobiety w trakcie szydełkowania na drutach.

Prawo administracyjne
To prawo administracyjne może się czasami dziwnie kojarzyć, nic tylko akty, stosunki, organy, interesy.
Uniwersytet Jagielloński

Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze to dziewicza dziedzina prawa nie spenetrowana jeszcze przez prawników.
Uniwersytet M.C. Skłodowskiej

Z dzienniczków uczniowskich:
Mateusz leży pod ławką na lekcji geografii udając rodzącą kobietę i wydając przy tym realistyczne odgłosy.

Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.

Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.

Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag.

Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc że pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy.

"Szkoła to nie knajpa - nie trzeba do niej chodzić codziennie".

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii kupiłeś ciągnikowy kultywator sprężynowy z zapasowym kompletem lemieszy półsztywnych i skaryfikatorem. Zauważyłeś, że uszkodzone było łożysko toczne baryłkowe wachliwe w mimośrodzie oraz brakowało połączeń gwintowych ze śrubą pasowaną o trzpieniu stożkowym. Chcesz zgłosić jego reklamację. Napisz na czym polega problem oraz gdzie i kiedy nabyłeś urządzenie i zaproponuj rozwiązanie problemu.

Adam Mickiewicz był stworzycielem Legionów Polskich we Włoszech

Aleksander Wielki był dlatego sławny, bo założył wielkie reformy.

August II był elektronem Saksonii.

Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.

Bolesław Krzywousty dobrze mówił, ale źle usta składał.

Bolesław Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów, a z pewnej części jednego z nich zrobił dzielnicę senioralną

Bolesław Krzywousty w swoim testamencie dał kawałek ziemi także swojej żonie Salmonelli.

Lechici byli ruchliwi, gadatliwi, szybko ulegali niewiastom.

Łokietek został ukoronowany w r. 1320. Łokietek była to też dawna miara człowieka

Maria Antonina rozłożyła się u granic Śląska, a Fryderyk uderzył w samo sedno

Mężny Roland leżąc na polu walki widział swój koniec.

Na obrazie Matejki mistrz krzyżacki staje dęba na koniu.

Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu zachowywały się jak normalni ludzie.

Papieże zawsze mieszkali w Rzymie. Z ojca na syna żyli w celibacie. Pierwszy papież nazywał się Romulus.

Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć.

Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków niż przyszło

Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków

Synowie bogatej szlachty wychowywali się w łonach piastunek, które opowiadały dzieciom straszne opowieści.

Średniowiecznym ideałem ascety był św. Oleksy, bohater legendy znanej w Europie od XII w.

W czasach przedhistorycznych nasi przodkowie żyli w jaskiniach, które były gniazdami cywilizacji. Później zaczęli budować szałasy, nie mieli ubrań, nawet koszul, tylko dziury na przepuszczanie dymu. Rozporządzali bardzo prymitywnymi narzędziami do założenia rodziny

W roku 1768 Francja kupiła Korsykę - na trzy lata przed urodzeniem Napoleona, aby mieć pewność, że będzie on Francuzem.

W roku 1863 w Ameryce wybuchła wojna sensacyjna.

W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa samochody.

Włosy miał Lenin trochę czarne, trochę łyse. Dzieci nie miał, bo walczył z uciskiem człowieka przez człowieka.